Onze Nazorg

Nazorg is voor ons, als uw uitvaartondernemer, enerzijds onlosmakelijk verbonden aan de dienstverlening rondom een afscheid. Anderzijds brengt de aard van ons werk met zich mee dat we niet aan alle behoeftes en hulpvragen kunnen beantwoorden.

Wat kunt u qua nazorg van ons verwachten en welke tips willen we graag meegeven:
We zijn van harte bereid om in de periode na de uitvaart van dienst te zijn met advies of een luisterend oor. Soms moeten we u, vanwege werkzaamheden, op een ander moment terugbellen of treffen.

We nemen drie tot vier weken na de uitvaart contact met u op, waarbij:

  • we een nagesprek houden en o.a. met u terugkijken op het afscheid
  • onze diensten aanbieden voor een eventuele dankbetuiging
  • de mogelijkheden voor de asbestemming met u bespreken, of
  • u kunnen adviseren bij aanschaf van een gedenksteen of de werkzaamheden aan een bestaand monument

 

Facturatie

Wanneer we alle rekeningen betreffende de uitvaart hebben ontvangen, sturen we zo snel mogelijk de factuur. Doorgaans is dit na zo’n drie tot vier weken.
Na ontvangst is er nog een betalingstermijn van drie weken, zodat er ruime tijd is om de nalatenschap af te wikkelen. Bij de factuur ontvangt u tevens een enquête, waarin u ook schriftelijk aan kunt geven hoe u onze dienstverlening hebt ervaren. We bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking.