Verzekeringen

Steeds meer mensen denken tijdens hun leven al na over hun eigen uitvaart. De wens om het laatste afscheid een persoonlijk karakter te geven, neemt daardoor flink toe. Maar een begrafenis of crematie is niet goedkoop. U kunt zich hiervoor verzekeren.

Verschillende verzekeringen.

Er zijn verschillende manieren waarop u uw begrafenis of crematie kunt verzekeren

Kapitaal-uitvaartverzekering

Bij een kapitaalverzekering ontvangen uw nabestaanden bij overlijden een geldbedrag. Zij kunnen dan met dat bedrag zelf de crematie of begrafenis regelen. Uw nabestaanden zijn niet verplicht het hele bedrag te gebruiken. Ze moeten zelf een uitvaartverzorger inschakelen en alles zelf regelen.

Natura-uitvaartverzekering

Een natura-uitvaartverzekering keert geen geld uit, maar levert goederen en diensten voor de uitvaart. De meeste uitvaartverzekeraars werken met een basispakket waarin de standaardonderdelen van de uitvaart zijn opgenomen. Verder bieden zij aanvullende pakketten aan om extra wensen te kunnen realiseren. Sommige natura-verzekeraars hebben afspraken met uitvaartondernemingen die bij een overlijden worden toegewezen. Vaak kunt u aandringen op een eigen onderneming, maar soms heeft dat financiële consequenties. De naturaverzekering lijkt vaak de meest voordelige optie en geeft het gevoel dat ‘alles meteen is geregeld’. Wij merken echter dat er bij deze vorm van verzekering regelmatig verwarring en teleurstelling ontstaat over ‘wat er wel of niet in het pakket zit’. We raden daarom af om voor deze verzekering te kiezen.

Verder…

Bij de meeste uitvaartverzekeraars kunt u ook kiezen voor een zogenaamde koopsomverzekering. U betaalt dan eenmalig een hoger bedrag, waarmee – een deel – van uw uitvaart wordt betaald. Heeft u wel een uitvaartverzekering, maar heeft u deze al vele jaren geleden afgesloten? Dan is het verstandig om te onderzoeken of de polis nog wel voldoet aan uw wensen. Door de prijsstijgingen kan het verzekerde bedrag wel eens te laag zijn. In dat geval moet u zich bijverzekeren om er zeker van te zijn dat er voldoende financiële middelen zijn.

Alternatieven voor een uitvaartverzekering

Niet iedereen kan of wil een uitvaartverzekering afsluiten. Zo geldt er vrijwel altijd een maximale leeftijd van ongeveer 70 jaar. Bent u ouder dan de maximale leeftijd, dan kunt u geen begrafenisverzekering meer afsluiten. Uiteraard kunt u ook zelf sparen voor uw uitvaart. Of u kiest ervoor om uw uitvaart door uw nabestaanden te laten betalen vanuit de erfenis. Bespreek dat wel van tevoren en leg dit bij voorkeur ook schriftelijk vast.