Laatste verzorging

Na een overlijden zal in de meeste gevallen ‘de laatste verzorging’ van het lichaam plaatsvinden. Het is bemoedigend, en het biedt troost, om persoonlijk tijdens de verzorging een taak te vervullen.

Dit kan een positieve rol spelen bij de verwerking van de rouw. In de meeste gevallen zal de verzorging op een bed plaatsvinden. Familie kan hierbij actief een rol spelen, bijvoorbeeld door met zorg de kleding uit te kiezen, met liefde je dierbare te wassen en te kleden. Maar alleen al het aanwezig zijn kan troost bieden; in alle gevallen zou de nabestaande de gelegenheid moeten hebben om daarin zelf een keuze te maken.